Bootstrap Slider

Hình Thức Mua Hàng

Hình thức mua hàng như sau:

- Quý khách vào web xem các sản phẩm, xem thông tin và kỷ thuật sản phẩm, chọn cho mình sản phẩm như ý.

- Quý khách ơ xa đặt mua hàng hoặc gọi tới nhân viên bên CTy Dũng Phát để đặt mua hàng trực tiếp.

- Quý khách trực tiếp tới địa chỉ CTy Dũng Phát để nhận hàng.

- Quý khách xem đúng thông tin và mã sản phẩm, sau đó chuyển khoản

- Chuyển khoản thỏa thuận 2 ( hai ) bên, chuyển bao nhiêu phẩn % giá trị sản phẩm.

Các tin khác